Co to jest HBLink?

DVSwitch to zestaw aplikacji które pozwalają uruchomić własny lokalny serwer DV do którego mogą podłączać się hotspoty i przemienniki. Ma możliwość połączenia takiej lokalnej sieci do innych sieci np DMR BM/ DMR+ itp. DMRlink (Open Source IPSC Client Motorola), HBlink (mmdvm hotspots, przemienniki), Analog_Bridge (analog audio), HB_Bridge or IPSC_Bridge. Przy pomocy tych narzędzi możemy zbudować własną lokalną sieć DV do której mogą podłączać sie przemienniki i hotspota na bazie mmdvm oraz motoroli itp.

Historia DVSwitch jest związana z grupą radioamatorów z Kansas w USA K0USY. Na długo przed powstaniem Brandmeister, DMR+ i każdej sieci innej niż DMR-MARC, powstała KS-DMR. W październiku 2010 roku, Grupa K0USY umieściła w Lawrence pierwszy swój stały przemiennik DMR Kansas. Wkrótce potem, K0USY Group zakupiła c-Bridge, aby umożliwić tworzenie sieci na własną rękę, bez uzależnienia od sieci krajowej.
Grupa radioamatorów z Kansas, zauważyła ograniczenia jakie posiada c-Bridge i grupa stawała się coraz bardziej niezadowolona z braku niezawodności i nieelastyczności. W połowie 2013 roku, Cort Buffington, N0MJS rozpoczął projekt inżynierii odwrotnej protokołu sieciowego Motorola IPSC. W wyniku czego, grupa zyskała niezależność; tym razem od komercyjnych produktów sieciowych, które nigdy nie były przeznaczone do użytku amatorskiego. Pod koniec 2013 roku, K0USY Group pracowała na własnym oprogramowaniu do routingu sieciowego IPSC o nazwie DMRlink – które udostępniła jako oprogramowanie open source.
Kiedy MMDVM ustabilizowało się i wprowadziło “HomeBrew Repeater Protocol”, ponownie K0USY Group opracowała HBlink, kolejnym pakietem oprogramowania open source dla przemienników na bazie MMDVM. Dzięki pomocy współtwórców Steve’a, N4IRS i Mike’a, N4IRR, DMRlink i HBlink zyskały możliwość komunikacji międzykomunikacyjnej – tworząc kolejne rozwiązanie open source łączące ze sobą przemienniki MMDVM i Motoroli.

DMRlink to Open Source IPSC Master / Peer narzędzie napisany w pytonie przez Cort Buffington, N0MJS. DMRlink zapewnia komunikację do i z IPSC (np przemienniki Motorola). Może to być naprzykład przemiennik Motoroli lub urządzenie sieciowe jak c-Bridge lub BrandMeister. Z DMRLink jest też dostępna aplikacja IPSC_Bridge. Ta aplikacja komunikuje się z DMRlink i zapewnia mostek do innych systemów.

HBlink to Open Source HB Master / Peer napisany w pythonie przez Cort Buffington, N0MJS. HBlink zapewnia komunikację do i z sprzętem który używa HB Repeater Protocol. Może to być przemiennik MMDVM, DVMega HotSpot, OpenSpot lub urządzenie sieciowe jak DMR+ lub BrandMeister. Posiada wsparcie dla protokołu OpenBridge. Z HBLink dostępna jest aplikacja HB_Bridge. Ta aplikacja komunikuje się z HBlink i zapewnia mostek do innych systemów.

MMDVM_Bridge służy do zapewnienia połączenia pomiędzy sieciami cyfrowymi. MMDVM_Bridge działa w połączeniu z innymi narzędziami mostkowymi, aby umożliwić połączenie sieci z różnymi formatami audio i komponentami metadanych. Jest dostępna obsługa sieci DMR, D-Star, Yaesu Fusion, P25 i NXDN. Dodatkowo, mostkowanie do sieci analogowych (Allstar, Echolink) może być zrealizowane przy niewielkim nakładzie pracy.

Analog_Bridge strumień analogowy dźwięku, używając Vocodera sprzętowego DV3000 lub programowego md380-emu konwertuje się do AMBE i komunikuje się z jedną z dostępnych aplikacji opisanych powyżej. Dźwięk analogowy może pochodzić z Allstar lub aplikacji działającej na komputerze stacjonarnym.

Możliwości wykorzystania narzędzi DVSwitch przedstawia poniższy rysunek konfiguracji lokalnej sieci w Kansas USA, gdzie widać połączenia międzysieciowe realizowane:

Welcome to KS-DMR


Źródło: SP2ONG