Diagnostyka HBLink i Monitor

przez Łukasz SQ9LM

Jeśli podczas uruchamiania lub zmian w konfiguracji HBLink3 lub HBmonitor mamy problem z działaniem, w pierwszej kolejności należy ogarnąć informacje zawarte w logach, które są zapisywane pod nazwami podanym w plikach konfiguracyjnymi dla HBmonitor config.py oraz dla HBlink3 w hblink.cfg.
Jeśli informacje zawarte w logach nie pomagają nam można interaktywnie uruchamiać programy.

HBmonitor
Zatrzymąć Hbmonitor:

systemctl stop hbmon
cd /opt/HBmonitor
Uruchomić HBmonitor dla wersji z python2:

python web_tables.py
dla wersji python3:

python3 monitor.py
i obserwować jakiego rodzaju błędy pojawiają się na konsoli.

W przypadku HBLink3 należy uruchamiać 2 etapowo.

Zatrzymać HBlink3

systemctl stop hblink
sprawdzanie problemów konfiguracji hblink.cfg:

cd /opt/HBlink3
python3 hblink.py
jeśli nie ma błędów zatrzymać proces i uruchomić etap ‚bridges’ czyli sprawdzenie poprawności składni w rules.py

cd /opt/HBlink3
python3 bridge.py
W podobny sposób możemy weryfikować serwer echa playback.py, który ma swoją konfiguracje w ‚palyback.py‚

Zatrzymać serwer echa

systemctl stop parrot
Uruchomić ręcznie serwer echa

cd /opt/HBlink3
python3 playback3 -c /opt/HBlink3/playback.cfg
Warto skorzystać z komendy unix, która pokazuje nam jakie porty UDP obecnie są używane. Komendę należy uruchomić jako ‚root’ wtedy mamy w wykazie podane nazwy programów które używają dane porty.

netstat -unap
lub porty TCP:

netstat -tnap

Najczęściej popełniane są błędy w składni hblink.cfg oraz w zasadach rules.py