Info A


###############################################################################################################
sudo nano /opt/HBlink3/hblink.cfg
###############################################################################################################
[MASTER-S]
MODE: MASTER
ENABLED: True
REPEAT: True
MAX_PEERS: 10
EXPORT_AMBE: False
IP:
PORT: 55570
PASSPHRASE: passw0rd
GROUP_HANGTIME: 5
USE_ACL: True
REG_ACL: DENY:1
SUB_ACL: DENY:1
TGID_TS1_ACL: DENY:ALL
TGID_TS2_ACL: PERMIT:7,8,7781
#######################################
[MASTER-D]
MODE: MASTER
ENABLED: True
REPEAT: True
MAX_PEERS: 10
EXPORT_AMBE: False
IP:
PORT: 55571
PASSPHRASE: passw0rd
GROUP_HANGTIME: 5
USE_ACL: True
REG_ACL: DENY:1
SUB_ACL: DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMIT:8,260
TGID_TS2_ACL: PERMIT:7,7781
#######################################
[MASTER-RPT]
MODE: MASTER
ENABLED: True
REPEAT: True
MAX_PEERS: 10
EXPORT_AMBE: False
IP:
PORT: 55572
PASSPHRASE: passw0rd
GROUP_HANGTIME: 5
USE_ACL: True
REG_ACL: DENY:1
SUB_ACL: DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMIT:8,260
TGID_TS2_ACL: PERMIT:7,7781
#######################################
[XLX778-A]
MODE: XLXPEER
ENABLED: True
LOOSE: True
EXPORT_AMBE: False
IP:
PORT:
MASTER_IP: 77.237.7.125
MASTER_PORT: 62030
PASSPHRASE: passw0rd
CALLSIGN: XX0YYY
RADIO_ID: DMRid
RX_FREQ: 000000000
TX_FREQ: 000000000
TX_POWER: 1
COLORCODE: 1
SLOTS: 2
LATITUDE: 0.000000
LONGITUDE: 0.000000
HEIGHT: 75
LOCATION:
DESCRIPTION: HBLink
URL: qrz.com
SOFTWARE_ID: 20180620
PACKAGE_ID: MMDVM_HBlink
GROUP_HANGTIME: 5
XLXMODULE: 4001
USE_ACL: True
SUB_ACL: DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL
#######################################
[OPB-HBLink1]
MODE: OPENBRIDGE
ENABLED: True
IP:
PORT: port1
NETWORK_ID: ID
PASSPHRASE: haslo1
TARGET_IP: xxx.xxx.xxx.xxx1
TARGET_PORT: port1
USE_ACL: True
SUB_ACL: DENY:1
TGID_ACL: PERMIT:8
#######################################
[OPB-HBLink2]
MODE: OPENBRIDGE
ENABLED: True
IP:
PORT: port2
NETWORK_ID: ID
PASSPHRASE: haslo2
TARGET_IP: xxx.xxx.xxx.xxx2
TARGET_PORT: port2
USE_ACL: True
SUB_ACL: DENY:1
TGID_ACL: PERMIT:8
#######################################
[OPB-Poland]
MODE: OPENBRIDGE
ENABLED: True
IP:
PORT: XXXXX
NETWORK_ID: ID
PASSPHRASE: HHHHH
TARGET_IP: poland.hblink.network
TARGET_PORT: XXXXX
USE_ACL: True
SUB_ACL: DENY:1
TGID_ACL: PERMIT:206,20600-20620,222,22200-22299,222000-222999,260,26000-26099,260000-260999

XXXXX - indywidualny port serwera HBLink wskazany w tabeli,
HHHHH - indywidualne hasło serwera HBLink - proszę o kontakt,
ID - indywidualny identyfikator połączenia OPB wskazany w tabeli.

###############################################################################################################
sudo nano /opt/HBlink3/rules.py - HS.dupleks
###############################################################################################################

BRIDGES = {
'TG7': [
{'SYSTEM': 'MASTER-S', 'TS': 2, 'TGID': 7, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [7], 'OFF': [8,260,7781], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-D', 'TS': 2, 'TGID': 7, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [7], 'OFF': [7781], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-RPT', 'TS': 2, 'TGID': 7, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [7], 'OFF': [7781], 'RESET': []},
],

'TG8': [
{'SYSTEM': 'MASTER-S', 'TS': 2, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [7,260,7781], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-D', 'TS': 1, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-RPT', 'TS': 1, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [260], 'RESET': []},
],

'TG8S-HBLink1': [
{'SYSTEM': 'MASTER-S', 'TS': 2, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [7,260,7781], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-HBLink1', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG8D-HBLink1': [
{'SYSTEM': 'MASTER-D', 'TS': 1, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-HBLink1', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG8RPT-HBLink1': [
{'SYSTEM': 'MASTER-RPT', 'TS': 1, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-HBLink1', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG8S-HBLink2': [
{'SYSTEM': 'MASTER-S', 'TS': 2, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [7,260,7781], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-HBLink2', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG8D-HBLink2': [
{'SYSTEM': 'MASTER-D', 'TS': 1, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-HBLink2', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG8RPT-HBLink2': [
{'SYSTEM': 'MASTER-RPT', 'TS': 1, 'TGID': 8, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [8], 'OFF': [260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-HBLink2', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG260': [
{'SYSTEM': 'MASTER-S', 'TS': 2, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [260], 'OFF': [7,8,7781], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-D', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [260], 'OFF': [8], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-RPT', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'ON', 'ON': [260], 'OFF': [8], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'OPB-Poland', 'TS': 1, 'TGID': 260, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
],

'TG7781': [
{'SYSTEM': 'MASTER-S', 'TS': 2, 'TGID': 7781, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [7781], 'OFF': [7,8,260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-D', 'TS': 2, 'TGID': 7781, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'OFF', 'ON': [7781], 'OFF': [7,8,260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'MASTER-RPT', 'TS': 2, 'TGID': 7781, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'ON', 'ON': [7781], 'OFF': [7,8,260], 'RESET': []},
{'SYSTEM': 'XLX778-A', 'TS': 2, 'TGID': 9, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 5, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [], 'OFF': [], 'RESET': []},
]

}

Uwaga: Umieszczenie w BRIDGES = { ... } komentarza, stosując znaki typu: {#, //, /* ... */, '''}, powoduje błąd HBmonitora.

Po dokonaniu zmian w plikach konfiguracyjnych należy przeładować usługi:
sudo systemctl restart hblink.service
sudo systemctl restart hbmon.service

Dodatkowo można sprawdzić czy usługi wystartowały i pracują poprawnie.
sudo systemctl status hblink.service
sudo systemctl status hbmon.service

Pliki konfiguracyjne usług znajdują się:
sudo nano /lib/systemd/system/hblink.service
sudo nano /lib/systemd/system/hbmon.service

###############################################################################################################
Preferowane ustawienia DMRGateway
###############################################################################################################
[DMR Network 3]
Enabled=1
Name=HBLink
Address=IP/DNS lokalnego serwera HBLink wskazany w tabeli
Port=port wybranego serwera HBLink[MASTERA-S, MASTERA-D, MASTERA-RPT, ...] (np. 55570, 55571, 55572, ...)- zapytać lokalnego administratora
Password=passw0rd
...
TGRewriteY=1,1260,1,260,1 - Hotspot duplex (MASTER-D, MASTER-RPT)
TGRewriteY=2,1260,2,260,1 - Hotspot simplex (MASTER-S)
...
Debug=0
Id=260xxxx

Uwaga:
w pozycji Id zamiast 260xxxx musisz podać swój DMR ID,
Y - numer kolejny TGRewrite np. TGRewrite1, TGRewrite2, ...
###############################################################################################################

Dodatki:
https://github.com/kf7eel/HBLink-Web-Admin